Khi nào được làm bản cam kết thuế thu nhập cá nhân 02/CK-TNCN?

Khấu trừ thuế là việc mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập tính trừ số thuế phải nộp vào thu nhập của người nộp thuế. Tuy nhiên trong một số trường hợp đặc biệt thì việc khấu trừ thuế sẽ không cần làm. Đối tượng nào được làm bản cam kết thuế thu nhập cá nhân 02/CK-TNCN để tạm thời không phải khấu trừ 10% tại nguồn trước khi trả thu nhập là một trong rất nhiều vướng mắc mà kế toán đang gặp phải bên cạnh các câu hỏi hóa đơn điện tử ký lùi ngày được không, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hạch toán thế nào,… Với mục đích có thể hỗ trợ kế toán thực hiện công việc nhanh hơn, bài viết này sẽ giúp giải đáp thắc mắc trên.

Nếu thỏa mãn các điều kiện sau thì cá nhân được làm cam kết 02/CK-TNCN:

– Là cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng. Nếu các cá nhân ký hợp đồng dưới 3 tháng trong năm dương lịch trước khi vào làm tại DN nhưng đã đi làm ở 1 nơi khác và có thu nhập tại đó đã có MST thì không được làm cam kết 02 mà phải khấu trừ 10% (Nếu thu nhập từ 2 triệu đồng trở lên).

– Tổng mức trả thu nhập từ 2 triệu đồng/ lần trở lên. (Nếu có tổng thu nhập dưới 2 triệu đồng/lần thì khi chi trả lương kế toán chỉ cần giữ lại CMND photo của người lao động, khi đó sẽ không cần làm cam kết 02/CK-TNCN)

cam kết thu nhập cá nhân

– Chỉ có duy nhất thu nhập tại nơi chi trả thu nhập nhưng ước tính tổng thu nhập chịu thuế sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế (Không phân biệt làm song song hay là làm so le, cứ làm và phát sinh thu nhập từ 2 công ty trở lên thì không được làm cam kết).

– Phải đăng ký thuế và có mã số thuế thu nhập cá nhân tại thời điểm cam kết.

Người lao động ký hợp đồng lao động thử việc, hợp đồng khoán dịch vụ có được làm cam kết 02/CK-TNCN?

– Nếu cá nhân ký hợp đồng lao động thử việc, hợp đồng khoán dịch vụ dưới ba (03) tháng có tổng mức thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần thì công ty thực hiện khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

– Đối với cá nhân ký hợp đồng lao động thử việc, hợp đồng khoán dịch vụ dưới ba (03) tháng chỉ có duy nhất 1 nguồn thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nê trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế không vượt quá 108.000.000 đồng thì cá nhân lao động đó làm bản cam kết 02/CK-TNCN (Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015) để làm căn cứ tạm thời không khấu trừ thuế TNCN.

– Nếu người lao động đã làm bản cam kết 02/CK-TNCN nhưng tổng mức thu nhập thực tế trong năm trên 108.000.000 đồng thì cá nhân đó phải chịu trách nhiệm theo quy định của Luật quản lý thuế.

Ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế như sau:

– Cá nhân không có người phụ thuộc thì mức thu nhập phải nộp thuế là trên 9 triệu đồng/tháng (hơn 108 triệu đồng/năm).

– Trường hợp cá nhân có người phụ thuộc thì mỗi người sẽ được giảm trừ với mức 3,6 triệu đồng/tháng (khoảng 43,2 triệu đồng/năm).

Hướng dẫn trình tự đăng ký thuế qua mạng lần đầu Nguyên tắc kê khai thuế DN cần phải biết 

Nguyên tắc kê khai thuế DN cần phải biết

Lưu ý:

Cá nhân làm cam kết phải chịu trách nhiệm về cam kết của mình, nếu phát hiện sai phạm sẽ bị xử lý theo quy định của luật quản lý thuế;

Trường hợp có nhiều lần thu nhập 2 triệu đồng/lần trở lên tại nhiều tổ chức trả thu nhập mà ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi giảm trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân đó lập bản cam kết tại từng đơn vị trả thu nhập. Khi đó tổ chức trả thu nhập tạm thời chưa khấu trừ thuế TNCN của cá nhân đối với từng lần chi trả trên 2 triệu đồng.
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *