Nguyên tắc kê khai thuế DN cần phải biết

Kê khai thuế là công việc thường niên mà các doanh nghiệp phải làm. Tuy nhiên, hỗ trợ kê khai quyết toán thuế TNCN cần phải thực hiện dựa trên các nguyên tắc đã được quy định rõ ràng và cụ thể. Cùng tìm hiểu các nguyên tắc kê khai thuế trong bài viết dưới đây.

-Nguyên tắc đầu tiên chính là nguyên tắc trung thực. Việc kê khai thuế cần phải được thực hiện chính xác, trung thực, người nộp thuế cần phải tính chính xác và nộp đủ số tiền vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật hiện hành.

– Tại các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, các doanh nghiệp phải thực hiện việc kê khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử.

– Một trong những nguyên tắc quan trọng trong kê khai thuế đó là các doanh nghiệp phải sử dụng kê khai đúng mẫu tờ khai thuế và các mẫu phụ lục kèm theo tờ khai do Bộ Tài chính quy định. Các doanh nghiệp không được tự ý thay đổi khuôn dạng, thêm, bớt hoặc thay đổi vị trí của bất kỳ chỉ tiêu nào trong tờ khai thuế. Đối với một số loại giấy tờ trong hồ sơ thuế mà Bộ Tài chính không ban hành mẫu thì thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.

kê khai thúe

– Việc kê khai thuế sẽ được thực hiện trên phần mềm kê khai thuế HTKK để lập tờ khai, hoặc doanh nghiệp có thể tải chương trình này trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

– Một nguyên tắc quan trọng khác đó là khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định của pháp luật, mà người nộp thuế lại phát hiện ra hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót thì được sẽ được khai bổ sung hồ sơ khai thuế. Hồ sơ khai bổ sung bao gồm

https://khonggiancongnghe.com/chuc-nang-quan-ly-nhom-nsd-tren-thue-dien-tu-etax/

+ Thứ nhất: Tờ khai thuế của kỳ tính thuế của doanh nghiệp bị sai sót đã được bổ sung, điều chỉnh;
+ Thứ hai: Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS được ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC;
+ Thứ ba: Tài liệu kèm theo giải thích số liệu trong bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh) nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.

Trên đây là những nguyên tắc kê khai thuế mà doanh nghiệp cần phải nắm rõ và thực hiện đúng theo quy định. Mọi hành vi khai gian dối, trái với nguyên tắc kê khai thuế đều sẽ bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

https://khonggiancongnghe.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *