Quy định ứng dụng công nghệ trong kế toán doanh nghiệp

Việc ứng dụng công nghệ trong kế toán của doanh nghiệp trở nên phổ biến khi có sự phát triển và bùng nổ công nghệ thông tin. Nhưng cần được thực hiện theo quy định của nhà nước

Xem thêm bài viết: Học kế toán tổng hợp ở đâu tốt nhất TPHCM

Quy định ứng dụng công nghệ thông tin trong kế toán

Quy định chứng từ điện tử

Trong Luật kế toán 2015 đã quy định một cách cụ thể về việc giá trị của chứng từ điện tử, qua đó khi chứng từ bằng giấy được doanh nghiệp chuyển thành chứng từ điện tử để thực hiện giao dịch, hay thanh toán, ngược lại chứng từ điện tử có giá trị khi thực hiện các nghiệp vụ kinh tế, tài chính chứng từ giấy chỉ mang giá trị lưu trữ để ghi sổ, theo dõi và công việc kiểm tra mà không có hiệu lực để giao dịch và thành toán.

 • Chữ ký trên chứng từ điện tử: Chứng từ điện tử có giá trị như chứng từ trên giấy
 • Lập và lưu trữ chứng từ kế toán: Không nhất thiết phải in ấn ra giấy mà có thể thực hiện việc lưu trữ trên các công cụ và phương tiện điện tử khi đáp ứng được những điều kiện an toàn, bảo mật thông tin về dữ liệu, có thể tra cứu được trong thời hạn lưu trữ
 • Mở sổ, ghi sổ, khóa sổ và việc lưu trữ sổ kế toán: Việc này cũng không nhất thiết phải in sổ kế toán ra giấy và đóng thành quyển mà có thể lưu trữ trên các phương tiện điện tử như đối với việc lập và lưu trữ kế toán
 • Chữa sổ kế toán: Thực hiện theo đúng như phương pháp chữa sổ theo quy định, trường hợp đơn vị thực hiện ghi sổ với phương tiện điện tử thì lập chứng từ điều chỉnh và ghi thêm số chênh lệch cho chuẩn

Mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong kế toán

 • Xử lý bán thủ công
 • Tự động hóa công tác kế toán
 • Tự động hóa công tác quản lý nguồn lực, và công tác kế toán

Ở Việt Nam hiện nay đang hoạt động trong giai đoạn thứ 2 của quá trình áp dụng công nghệ thông tin toàn diện để giúp nâng cao năng lực việc quản lý, kế toán và sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp

Đối với công tác kế toán cụ thể là việc ứng dụng tự động hóa trên cơ sở các doanh nghiệp thực hiện công tác kế toán trên phần mềm kế toán

Xem thêm: Mô tả công việc của kế toán bán hàng trong doanh nghiệp

Vấn đề đặt ra khi ưng dụng CNTT trong kế toán

 • Doanh nghiệp được tự xây dựng các biểu mẫu sổ kế toán của riêng mình nhưng đảm bảo cung cấp thông tin một cách đầy đủ, dễ kiểm tra, kiểm soát và đối chiếu
 • Từ việc này khiến người thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán đòi hỏi phải có được những kiến thức tổng hợp, có tính linh hoạt ứng xử để có thể hoàn thành được chức năng và nhiệm vụ chuyên môn của mình
 • Biết thao tác và sử dụng phần mềm kế toán và Excel để có trể truy xuất thông tin dữ liệu, xem xét các sổ kế toán và báo cáo của doanh nghiệp
 • Các tổ chức cung cấp các phần mềm kế toán phải đảm bảo tiêu chuẩn và điều kiện theo đúng quy định 
 • Những quy định của luật kế toán đã cụ thể hóa được phần nào nội dung về chế độ kế toán hiện hành
 • Tạo một hành lang pháp lý kinh hạo hơn rất nhiều so với trước đây
 • Luật kế toán cũng tạo ra sự gắn kết, thống nhất với các văn bản khác về luật CNTT, luật giao dịch thương mại… để củng cố được chức năng quản lý từ nhà nước

Xem thêm các bài viết:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *